pretekový plán   NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

++Poradie po pätnastom preteku:   1.BartoviŤ Ján ZO ZeleneŤ 2. OŤenáö Inocent ZO Hlohovec  3.Vohlárik Milan ZO äintava++

NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

             + Aktualizácia 17.7.2018  +

(C)  oravec  2009           Zaletené holuby