pretekový plán 2017 Náhodný obrázek v JavaScriptu

+NP Nienburg Kontrolný dispečing : Každá OZ si určí jedného zástupcu,ktorí bude preberať hlásenia prvých doletených holubov príslušnej OZ ( doletový dispečing OZ) a zverejňovať na stránke. Viac v propoziciach preteku krorý vydal SZ CHPH Stránavach 15.5.2017

Náhodný obrázek v JavaScriptu

            

  ++ Aktualizácia. 26.6.2017 NP Nienburg Informačný dispečing zabezpečujú : Ing. Peter Chytil tel.: 0905/810 521 Dr. Marián Dubaj tel.: 0903/439 817  Bc. Milan Pazúr tel.: 0911/282 570+

(C)  oravec 2009          Zaletené holuby         

ZO VRBOVÉ