pretekový plán   NŠhodnż obrŠzek v JavaScr

+ GRATULUJEME : 24.11 »marada Rudolf ZO äintava (67)  26.11 OŤenáö Inocent ZO Hlohovec (51) 27.11 KuŤera Miloö ZO Opoj (50) +

NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

             + Aktualizácia 18.11.2018  +

(C)  oravec  2009   ZO ZELENE»    Zaletené holuby