pretekový plán 2017 NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

+Prosim jednotlivé základne organizácie o nahlasenie poŤtu vysledkov tlaŤenéj forme (kniha) OZ,VS predseda OZ CHPH Duöan Lupták +

NŠhodnż obrŠzek v JavaScriptu

            

  +Aktualizované: 10.10.2017 +

(C)  oravec 2009          Zaletené holuby         

ZO VRBOVÉ