'); doc.close (); } } question = 20; showAnswer=0;var bites=document.cookie.split("; ");var FONTT=0;var FULL=0;var HIDE=0;var ema=0;var showIt=0; //var QuizSize=question; var plonk=""; var jbegin="<" +"script type='text/javascript'>"; var invert='"'; var bingo=""; var quizname="Výsledky Multiple Choice pro:"; var quiztitle ="Krátky vianočný kvíz pre chovatela pošt.holubov"; var totaltried=0; var totalcorrect=0; var totalincorrect=0; incorrectAnswer=""; incorrectList=""; correctList=""; var popup="null"; // function wclose(){ location.replace("http://www.postoveholuby.sk"); return; } // function showScorm(correctList, incorrectList, totalcorrect,totaltried, totalincorrect,question, quiztitle, tries){ if (totalcorrect==0 && totalincorrect==0){ alert("No results to show at the moment!"); return; } if (scoreEnd==1 && goExit !=12){ temp=window.confirm(decodeIT("Viewing your score will automatically end the quiz session. You will still be able to submit the results but you will not be able to answer any further questions. Is this really what you want?")); if (temp==false){ return; } goExit=12; } if(tries=="0"){ tries="Není v záznamech"; } ema=1; per=(totaltried-totalincorrect)/question*100; per=Math.round(per)+"%"; var squiztitle = quiztitle; while (squiztitle.indexOf("'") > -1) squiztitle = squiztitle.replace("'","`"); var sIncorrect = incorrectList; while (sIncorrect.indexOf("'") > -1) sIncorrect = sIncorrect.replace("'","`"); var sCorrect = correctList; while (sCorrect.indexOf("'") > -1) sCorrect = sCorrect.replace("'","`"); if (totaltried==0){ per="0%"; } ShowScore(correctList, incorrectList, totalcorrect,totaltried, totalincorrect,question, quiztitle, tries); display(); } function hideScorm(){ var noInput = ""; var debugText = document.getElementById("debugText"); if(debugText){ debugText.innerHTML = noInput; } } function AlertCC(n,correctList, incorrectList, totalcorrect,totaltried, totalincorrect,question, quiztitle, tries) { temp=window.confirm(decodeIT("Pro použití této funkce musí být na vašem počítači nainstalován standardní emailový klient (Outlook Express, Outlook, Eudora atd.). Prosím nezapomeňte, že se mohou vyskytnout problémy, pokud používáte antivirový program, který blokuje maily obsahující skripty. Upozorňujeme také, že odeslání výsledků automaticky ukončí probíhající test.")); if (temp==false){ return; } var myname=n; if (myname==null){ return; } if(tries=="0"){ tries="Not recorded"; } ema=1; if (myname==null || myname==""){ myname="Neznámý uživatel"; } var address="ioravec@edoma.sk"; var quiztaker=myname; var submitString= "'mailto:"+address+"?subject=Výsledky Multiple Choice Quiz Makeru from "+quiztaker+" &NAME=supporter &METHOD=POST &ENCTYPE=text/plain'>"; var re = / /g; submitString= submitString.replace(re,"%20"); myname=quizname+" " +myname; per=(totaltried-totalincorrect)/question*100; per=Math.round(per)+"%"; var squiztaker = quiztaker; while (squiztaker.indexOf("'") > -1) squiztaker = squiztaker.replace("'","`"); var squiztitle = quiztitle; while (squiztitle.indexOf("'") > -1) squiztitle = squiztitle.replace("'","`"); var sIncorrect = incorrectList; while (sIncorrect.indexOf("'") > -1) sIncorrect = sIncorrect.replace("'","`"); var sCorrect = correctList; while (sCorrect.indexOf("'") > -1) sCorrect = sCorrect.replace("'","`"); if (totaltried==0){ per="0%"; } if (Amber==0){ setRunsCookie(0); warning=false; } var m1="Výsledky" + jbegin + "function disableselect(e){"+ "return false;"+ "} "+ "function reEnable(){"+ "return true;"+ "} "+ "document.onselectstart=new Function ('return false');"+ "if (window.sidebar){"+ "document.onmousedown=disableselect;"+ "document.onclick=reEnable;"+ "} "+ plonk+ ""; var m2=""; var m7="
"+ "
"+ ""+ "
"+ "
"; var m3="

Výsledky Multiple Choice Quiz Makeru

" + "
"+ "
"+'\n'+ "

"+ ""+ " "+ "

"+ "

" + jbegin+ "var goLoca3 = 'http://www.postoveholuby.sk';" + "var reLocate=1;" + "var browserName = 'unknown';" + "var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();" + "if ( ua.indexOf('firefox') != -1 ) { " + "browserName = 'firefox';}" + "if ( ua.indexOf('chrome') != -1 ) { " + "browserName = 'chrome';}" + "if ( ua.indexOf('safari') != -1 ) { " + "browserName = 'safari';}" + "if ( ua.indexOf('opera') != -1 ) { " + "browserName = 'opera';}" + "if ( ua.indexOf('msie') != -1 ) { " + "browserName = 'msie';}" + "function wclose(){" + "if (browserName =='msie' && reLocate == 0){window.parent.close();return;}" + "if (browserName =='unknown' && reLocate == 0){location.replace(goLoca3);return;}" + "location.replace(goLoca3);" + "if (reLocate==0){" + "window.document.write('');" + "self.close();return;}}" + "function printit(){"+ "var NS = (navigator.appName == 'Netscape');"+ "var VERSION = parseInt(navigator.appVersion);"+ "var browserName = '';" + "var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();" + "if ( ua.indexOf('msie') != -1 ) { " + "browserName = 'msie';}" + "if (NS) {" + "window.print();" + "} else {" + "if (browserName=='msie'){window.location.reload();}"+ "window.print();" + "} "+ "} "+ plonk; "
"; window.document.write(m1+m2+m3+m4+m7+''); } if (location.href.indexOf('?TM') != -1){FULL=0;} // function doit() { Down(); return; } // function quiz(){ return; if (q==0){ wclose(); location.replace("Resources/Images/tac.gif"); } } function makeTrue(questionNum) { zahl=parseInt(questionNum); tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (a)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (a);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (b)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (b);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (c)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (c);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (d)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (d);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (e)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (e);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (f)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (f);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= incorrectList.indexOf(" "+zahl+'... (g)'); if (tester!=-1){ incorrectList = incorrectList.replace(" "+zahl+'... (g);',""); totaltried = totaltried-1; totalincorrect = totalincorrect-1; } tester= correctList.indexOf(" "+zahl+';'); if (tester!=-1){ score = score-1; } else{ totaltried ++; totalcorrect ++; zahl=parseInt(questionNum); correctList=correctList+" "+zahl+";"; } tic[questionNum]="r"; if (SOUNDON1==1){ playSound(1);} zahl=parseInt(questionNum); zahl=(questionNum); if (navigator.appName=="Netscape" && HIDE==0) { if (/Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent) || (/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent))){ findImg(zahl,"yes"); } else{ window.status=object[questionNum].mess; document[zahl].src=object[questionNum].simg.src;} } else{ if (HIDE==0){ if (/Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent) || (/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent))){ findImg(zahl,"yes"); } else{ window.status=object[questionNum].mess; document[zahl].src=object[questionNum].simg.src; } } } } function findImg(nummer,response) { if(ImageShow == 1) { if (response == "yes"){ newImgs[nummer-1].src=object[nummer].simg.src; return; } if (response == "no"){ newImgs[nummer-1].src=object[nummer].rimg.src; return; } } ImageShow=1; var don = "0" ; imgs=document.getElementsByTagName('IMG'); for(var i=0; i if (MultipleAttempts!=0){ done[question]=""; } if (goExit ==1){ showAlert(300,300,decodeIT("Litujeme ale váš čas pro tento test vypršel. ")); return; } if (goExit ==12){ showAlert(300,300,decodeIT("Sorry, your quiz session has now ended. ")); return; } incorrectAnswer=answer;quiz(); if (answ==0){ location.reload(); } else{ change1=answer; change1 = trimString(change1); change=change1.toUpperCase(); answer=change; change1 = ans[question]; change1 = trimString(change1); change=change1.toUpperCase(); if (change !="" && PMatching==1){ answer=(answer+" "); change=(change+" "); loc=answer.indexOf(change); if(MultiAnswers==1){ MultiAnswers=1; loc=change.indexOf(answer); if (change.length != answer.length){ loc= -1; } } else{ if (change.length != answer.length){ loc= -1; } } if (loc !=-1){ change=answer; } } var tester= trimString(change).indexOf(trimString(answer)); if(MultiAnswers==1){ MultiAnswers=0; var tester= trimString(answer).indexOf(trimString(change)); if (change.length != answer.length){ tester= -1; } } else{ if (change.length != answer.length){ tester= -1; } } if (answer !=change && tester==-1) { if (!done[question]) { done[question]=-1; if (SCORM==true){ SetScormScore(answer,change,question); } makeFalse(question); } else { showAlert(300,300,decodeIT(lang1) ); } } else { if (!done[question]) { done[question]=-1; score++; if (SCORM==true){ SetScormScore(answer,change,question); } makeTrue(question); } else { showAlert(300,300,decodeIT(lang1)); } } } } function display() { if (scoreEnd==1 && goExit !=12){ temp=window.confirm(decodeIT("Viewing your score will automatically end the quiz session. You will still be able to submit the results but you will not be able to answer any further questions. Is this really what you want?")); if (temp==false){ return; } goExit=12; } var bin = 0; for (i=1; i < question+1; i++) { bin=0; zahl=parseInt(i); zahl=(i); if (navigator.appName=="Netscape" && tic[i]=="r"){ bin=1; if (/Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent) || (/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent))){ findImg(zahl,"yes"); } else{ window.status=object[i].mess; document[zahl].src=object[i].simg.src; } } if (navigator.appName=="Netscape" && tic[i]=="w"){ bin =1; if (/Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent) || (/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent))){ findImg(zahl,"no"); } else{ window.status=object[i].mess; document[zahl].src=object[i].rimg.src; } } if ((/Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent) || (/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent)))&& navigator.appName!="Netscape" && tic[i]=="w") { bin=1; findImg(zahl,"no"); } if ((/Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent) || (/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent)))&& navigator.appName!="Netscape" && tic[i]=="r") { bin=1; findImg(zahl,"yes"); } if (tic[i]=="r" && bin==0){ window.status=object[i].mess; document[zahl].src=object[i].simg.src; } if (tic[i]=="w" && bin==0){ window.status=object[i].mess; document[zahl].src=object[i].rimg.src; } } if (PassCent != 0){ per=(totaltried-totalincorrect)/question*100; per=Math.round(per) if (per < PassCent){ showAlert(300,300,"I'm sorry, but you have not passed the test!"); return; } if (Critical != 0){ showAlert(300,300,"I'm sorry, but you have not passed the test!"); return; } per=Math.round(per)+"%"; showAlert(300,300,"Your percentage correct is: "+ per + ". You have passed your test!"); return; } per=(totaltried-totalincorrect)/question*100; per=Math.round(per) var displayIt = decodeIT("Celkový počet dostupných otázek: ")+": " + question +'
'+ decodeIT("Celkový počet zodpovězených otázek: ")+": " + totaltried +'
'+ decodeIT("Celkový počet správných odpovědí: ")+ ": " + totalcorrect +'
'+ decodeIT("Celkový počet nesprávných odpovědí: ")+ ": " + totalincorrect + '
'+ decodeIT("Hodnocení v procentech: ") + ": "+ per + "%"; showAlert(300,300,displayIt); } function reloadIt() { location.reload();} function TTM() { var mop = 0; mop = history.length; if (mop == 0 || mop == 1){ alert(decodeIT("Task manager není spuštěn. Před nahráním prvního testu musíte spustit Task managera.")); } history.back(); } var ans=new Array; var hints=new Array; var crit=new Array; crit[1] ="0";crit[2] ="0";crit[3] ="0";crit[4] ="0";crit[5] ="0";crit[6] ="0";crit[7] ="0";crit[8] ="0";crit[9] ="0";crit[10] ="0";crit[11] ="0";crit[12] ="0";crit[13] ="0";crit[14] ="0";crit[15] ="0";crit[16] ="0";crit[17] ="0";crit[18] ="0";crit[19] ="0";crit[20] ="0";hints[1] ="";hints[2] ="";hints[3] ="";hints[4] ="";hints[5] ="";hints[6] ="";hints[7] ="";hints[8] ="";hints[9] ="";hints[10] ="";hints[11] ="";hints[12] ="";hints[13] ="";hints[14] ="";hints[15] ="";hints[16] ="";hints[17] ="";hints[18] ="";hints[19] ="";hints[20] =""; ans[1] ="b";ans[2] ="b";ans[3] ="c";ans[4] ="d";ans[5] ="c";ans[6] ="c";ans[7] ="c";ans[8] ="b";ans[9] ="d";ans[10] ="a";ans[11] ="c";ans[12] ="b";ans[13] ="b";ans[14] ="c";ans[15] ="c";ans[16] ="b";ans[17] ="c";ans[18] ="c";ans[19] ="c";ans[20] ="b"; function right(e) { var hoopla = window.event; getMouse(e); if (navigator.appName=='Netscape' && (e.which==3 || e.which==2)) return false; else if (navigator.appName=='Microsoft Internet Explorer' && (event.button==2 || event.button==3)) { alert(decodeIT("Litujeme, ale tato funkce není v testu dostupná!")); return false; } return true; } document.onmousedown=right; if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); window.onmousedown=right; //************************************** // **************************** // Block backspace onKeyDown************ // *************************** function onKeyDown() { if (FULL!==0){ if ( (event.altKey) || ((event.keyCode==8) && (event.srcElement.type !="text" && event.srcElement.type !="textarea" && event.srcElement.type !="password")) || ((event.ctrlKey) && ((event.keyCode==78) || (event.keyCode==82)) ) || (event.keyCode==116) ) { event.keyCode=0; event.returnValue=false; if (window.opener !=null && FULL!==0 && !NS4) { window.opener.blur(); msgWindow.focus(); } } } } if (MHT==1){ setTimeout('StatusQuo()',1000); } if (location.href.indexOf('?') == -1 && MHT !== 1){ setTimeout('StatusQuo()',1000); var swider = document.body.offsetWidth; var shgter = document.body.offsetHeight; if (swider != screen.width && shgter != screen.height) { if ( FULL !== 0){ window.resizeTo(screen.width, screen.height); window.moveTo(0, 0); } } if (swider < screen.width && FULL==1){ //window.blur(); } } else{ window.focus(); if (window.width > window.document.offsetWidth){ window.blur(); } } //-->

Krátky vianočno-novoročný kvíz pre chovatela poštových holubov.


1. Patrí OZ Revúca do KDTVR?

a) Ano
b) Nie
2. ZO CHPH Veľký Šariš je súčasťou?

a) OZ Prešov
b) OZ Bardejov
c) OZ Sabinov
d) OZ Sp.N.Ves
3. Gerard Koopman v sezone 2010-2011poslal do testovacéj stanice v Juhoafrickej republike silný team Koľko holubov poslal?

a) do 20 ks
b) 40-80 ks
c) 80-120 ks
d) viac ako 200 ks
4. Medzi DT línie holubov patrí?

a) Janssen
b) Soontjes
c) Van Dyck
d) Van Bruaene
5. Pretek Barcelona v roku 2010 medzinárodne vyhral?

a) Belgičan
b) Holanďan
c) Nemec
d) Brit
6. Ktoré oblastného združenia začína čislo rodovej obručky číslicov 01?

a) Bardejov
b) Pezinok
c) Bratislava
d) Senica
7. Aké sfarbenie mali slovenské rodové obrúčky v 2002?

a) Modré
b) Žlté
c) Biele
d) Zelené
8. Koľko pretekov sa počíta do olympijskej kategorie "C"

a) 4
b) 6
c) 8
d) 11
9. Kde bola posledná olympiáda poštových holubov?

a) Bangkok
b) Verona
c) Berlín
d) Dortmund
10. Víťazom finalového preteku MTC Nitra 2010 sa stal ?

a) Juraj Kurek
b) Eduard Buček
c) Igor Barbírik
d) Zdeněk Adamík
11. Vyber OZ, ktoré v sezóne 2010 pretekalo v tvz.Regióne SEVER

a) Trenčin
b) Zvolen
c) Prievidza
d) Tvrdošin
12. V akých jednotkách sa udáva rýchlosť holuba v pretekových výsledkoch?

a) Meter/hodina
b) Meter/minúta
c) Meter/sekunda
13. Na fotografii je holubník?a) Alfreda Hitchcoka
b) Prosa Roosena
c) Emiela Denysa
d) Josa Thoného
14. Ktorá zloška príjima za člena SZ CHPH ?

a) MO CHPH
b) OZ CHPH
c) ZO CHPH
15. Ktorý EKS na slovensku nieje zaťial povolený?

a) TIPES
b) Bricon
c) Unicon
d) Tauris
16. Kto vyhral v roku 2010 NP Gotha ?

a) Jozef Pullman
b) Karol Atalovič
c) Pavol Bachár
d) Vladimír Pomajdík
17. Kto bol v roku 2010 majstrom slovenska na krátke a stredné trate?

a) Alex+Peter Kacian
b) Jaroslav Ažaltovič
c) Pavol Bachár
d) Milan Letko
18. Ktorá OZ na slovensku mala v roku 2010 najviac členov ?

a) Žilina
b) Trenčín
c) Trnava
d) Zvolen
19. Koľko čísiel informačneho spravodaja (poštový holub) vyšlo v roku 2010?

a) 12
b) 6
c) 5
d) 3
20. Na aký dátum pripadne 23 olympiáda v Nitre

a) 9.-13.1.2013
b) 23.-27.1.2013
c) 2.-6.2.2013
This is more feedback!
This is the feedback!
Celkový čas:
Zbývající čas:


Zpět nahoruParticipant Information

*
*
*Required entry